ไข่มีประโยชน์อย่างไร ?

ไข่ไก่ และ ไข่เป็ด  เป็นอาหารที่มีการบริโภคมากทุกเพศทุกวัย เพราะหาซื้อง่าย ราคาไม่สูงมาก ปรุงเป็นอาหารได้หลากหลาย มีรสอร่อยถึงแม้ผู้ที่ปรุงอาหารไม่เป็นก็ยังสามารถปรุงอาหารจากไข่รับประทานได้  ที่สำคัญ ไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยให้สารอาหารที่จำเป็นหลายอย่างจนถึงกับว่าไข่เป็นอาหารบำรุงร่างกายทีเดียว

      คุณค่าทางโภชนาการ  ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี  โปรตีน 7 กรัม  ซึ่งจัดว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด เป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่น มีไขมัน 6 กรัม  และยังให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี1, บี2, บี3, บี6 และ บี12  ธาตุเหล็ก คุณค่าทางโภชนาการของไข่ไก่และไข่เป็ด จะใกล้เคียงกัน

ไข่มีประโยชน์อย่างไร ?

การบริโภคไข่   ช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนสับสนไม่แน่ใจในประโยชน์หรือโทษของการกินไข่  และ การเกิดโรคไข้หวัดนกระบาด  มีผลทำให้คนไทยบริโภคไข่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยคนไทยบริโภคไข่เพียง 132 ฟอง/คน/ปี  ขณะที่คนญี่ปุ่นบริโภคถึง 347 ฟอง/คน/ปีคนจีน 310 ฟอง/คน/ปี  คนมาเลเซีย 246 ฟอง/คน/ปี  สหรัฐอเมริกา 243 ฟอง/คน/ปี  สหภาพ ยุโรป 214 ฟอง/คน/ปี   สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจผิดเรื่องโคเลสเตอรอลที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ

      ข้อแนะนำ การบริโภคไข่    เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ไข่แดงต้มสุกผสมกับข้าวบดให้ครั้งแรกปริมาณน้อย ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น   เด็กอายุ  1 ปีขึ้นไป  จนถึงวัยรุ่น  บริโภคได้วันละ  1 ฟอง    วัยทำงานสุขภาพปกติ  บริโภค 3 – 4 ฟอง/สัปดาห์   ผู้ป่วย ที่เป็นความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง ควรบริโภคไข่  1 ฟอง/สัปดาห์  หรือตามคำแนะนำของแพทย์

      บริโภคไข่อย่างไรให้ได้ประโยชน์

  1. เลือกซื้อไข่ที่สด ใหม่ เปลือกไข่ไม่แตกหรือบุบร้าว
  2. เช็ดเปลือกไข่ที่สกปรกให้สะอาด
  3. ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังสัมผัสไข่
  4. ควรเก็บไข่ไว้ในตู้เย็น เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
  5. ควรบริโภคไข่ให้หมดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากซื้อ
  6. กินแต่ไข่สุกเท่านั้น
  7. กินไข่หลากหลายเมนู  เช่น  ไข่ต้ม  ไข่ตุ๋น  ไข่เจียว  ไข่ดาว  และไข่น้ำ
  8. กินไข่ร่วมในอาหารหลัก  5 หมู่
  9. หลีกเลี่ยงอาหารไขมันและโคเลสเตอรอลสูง  เช่น  ไขมันจากสัตว์

ไข่จึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตั้งแต่วัยทารกจนถึงผู้สูงอายุ  เพียงแต่เราต้องรู้จักกินให้เป็นก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย  เช่นเดียวกับอาหารชนิดอื่น ๆ  คือ  ข้าว  ปลา  เนื้อหมู  ผัก  ผลไม้  ถ้าเรากินไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม  มากไปหรือน้อยไป  ก็เกิดผลเสีย ต่อร่างกายเหมือนกัน  การที่ร่างกายจะมีสุขภาพดีได้นั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างนอกเหนือจากเรื่องอาหาร  เช่น  มีการออกกำลังกายเพิ่มความสูงที่เหมาะสม  มีสุขภาพจิตที่ดี    ไม่เครียด  อากาศดี  สภาพแวดล้อมดี  ไม่สูบบุหรี่  ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ  ที่สำคัญการกินอาหารเพิ่มความสูงที่ครบ 5 หมู่และหลากหลายในปริมาณเหมาะสมตามธงโภชนาการ และการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย  ยึดสายกลาง  จะเป็นทางนำไปสู่การมี สุขภาพกายและจิตที่มั่นคง สมบูรณ์  แข็งแรง