ออกกำลังกายแค่ไหนถึงจะเหมาะสม

ยึดหลัก  3 ข้อ  คือ  หนักพอ  นานพอ  และถี่พอ ถ้ายึดหลัก 3 ข้อนี้ได้รับรองว่าสุขภาพดีแน่นอนไม่ทำให้การออกกำลังดูมากไปหรือน้อยไป

ออกกำลังกายแค่ไหนถึงจะเหมาะสม

     ความหนักของการออกกำลังกายใช้อัตราเต้นสูงสุดของหัวใจเป็นเกณฑ์หรือระดับความรู้สึกเหนื่อยเป็นเกณฑ์  คือ  ให้รู้สึกเหงื่อออกและสามารถพูดได้ประมาณ 3 พยางค์ติดต่อกันถึงจะเหนื่อยพอ  หรือจะใช้ระดับชีพจรเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมได้  คือ  เริ่มแรกอาจใช้ระดับเบาถึงปานกลาง  40 – 60% ของอัตราเต้นหัวใจสูงสุด  ค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นเป็นระดับปานกลางถึงหนัก  60 – 80% ของอัตราเต้นหัวใจสูงสุด

  • ระยะเวลาที่เหมาะสม  คือ  ออกกำลังกายนานติดต่อกัน 30 – 60 นาที
  • ความถี่ที่เหมาะสม  คือ  จำนวน 3 – 5 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์  สามารถค่อยๆ เพิ่มความสูงหนักขึ้นได้เมื่อแข็งแรงขึ้น