ข้อมูลดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพ

สำหรับคนที่ต้องการมีสุขภาพ และสมรรถภาพดีด้วย ก็ต้องเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่ค่อนข้างเป็นแบบเป็นแผนด้วยความแรงระดับปานกลาง สะสมให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อทุกวัน

สุขภาพ

        ทำทุกวันหรือเกือบทุกวัน ความแรงระดับปานกลางเท่ากับร้อยละ 40-59 ของความสามรถในการออกซิเจนสูงสุดหรือร้อยละ 55-69 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด เช่น ผู้หญิงอายุ 40 ปี ต้องการเคลื่อนไหวออกกำลังกายระดับปานกลาง อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ระหว่าง 99-125 ครั้งต่อนาที หรือใช้ความรู้สึกเหนื่อยของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์วัด โดยความแรงระดับปานกลางนั้นอยู่ในระดับเริ่มรู้สึกเหนื่อยหรือค่อนข้างเหนื่อย ยังพูดกับคนข้างเคียงได้รู้เรื่อง แต่ไม่ใช่ร้องเพลงได้ คนที่ไม่ฟิตก็สามารถเคลื่อนไหวออกกำลังกายระดับปานกลางได้ โดยทำช่วงสั้นๆ ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาและความแรง รูปแบบควรเป็นแอโรบิค คือมีการเคลื่อนไหวซ้ำๆเป็นจังหวะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆที่ขาและแขน เช่น วิ่งเหยาะ เดินเร็ว เดินขึ้นบันได ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค พายเรือ เล่นกีฬา ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวด้วยความแรงระดับเบาคือ ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดหรือร้อยละ 55 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดและใช้เวลานานพอที่จะเผาผลาญพลังงานปานกลาง มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นกัน โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมทำงานได้ดี แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพของหัวใจและปอดหรืออาจมีผลต่อสมรรถภาพ แต่เป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนพอ

          คนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวออกกำลังกาย ทำงานสบาย ไม่ใช้แรงงาน มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ปวดหลัง ฯลฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะต้องส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพิ่มความสูงเพื่อความทนทานของหัวใจ และปอด รวมทั้งผู้สูงอายุ